ว่าด้วย Skype สำหรับ รพ.สต. ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน

สำนักงานสาธารณสุขได้เปิดช่อง Skype มานานพอสมควรแล้ว แต่ทั้งนี้ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ที่ยังไม่เคยใช้   ได้ใช้ โปรแกรม สามารถติดต่อ ขอทราบรายละเอียด ที่ ทีมงาน IT สสอ. รามัน
การติดต่อราชการกับสสอ.รามัน ให้ท่าน Contace ชื่อ "ssoraman1" หรือ "steenoIT" 

ท่านสามารถติดต่อ สายตรง กับสาธารณสุขอำเภอรามัน โดย Contace ชื่อ "ssoramanyala"

หากต้องการติดต่อห้อง ER โรงพยาบาลรามัน Contace ชื่อ
"ramanhospital1" และ "mayakee2549"

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan