ขอให้ดำเนินการงานสุขภาพภาคประชาชน


ขอให้ดำเนินการงานสุขภาพภาคประชาชน ดังนี้
     1. ดำเนินการบันทึกหมู่บ้านจัดการสุขาภาพ ปี 2554 (ส่ง 10 สิงหาคม 2554)
     2. สำรวจประธาน อสม. หมู่บ้าน / ตำบล ตามแบบฟอร์มนี้ --> [แบบสำรวจประธานตำบลใหม่] (ส่ง 29 กรกฎาคม 2554)
     3. ตรวจข้อมูล อสม. ให้ตรงกับจำนวนที่รับเงินค่าป่วยการจริง และเตรียมเป็นข้อมูลในปี 2555 ต่อไป
         ในเวปไซด์ www.thaiphc.net

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan