ปรับปรุงฐาน อสม.+ประเมินหมู่บ้านจัดการสุขภาพ [ด่วน]

เรียนผู้รับผิดชอบงานสุขภาพภาคประชาชน

  1. ขอให้ รพ.สต.ทุกแห่งเร่งดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในเว็บไซต์ สุขภาพภาคประชาชน ให้ตรงกับข้อมูลปัจจุบัน  (โดยเฉพาะข้อมูลจำนวน อสม. ชื่อ-สกุล  เลข 13 หลัก)  ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 กค. 2554
  2. ให้ดำเนินการประเมินหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ ตามแบบฟอร์ม "หมู่บ้านจัดการสุขภาพ" ที่ได้แจกไปแล้ว พร้อมคีย์ลงเว็บไซต์ สุขภาพภาคประชาชน
รายละละเอียดและรหัสผ่านเข้าเว็บไซต์ได้ส่งทาง Email แล้วครับ
มีข้อสงสัยติดต่อ ฮานมาน เด็งพาแน

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan