เร่งตรวจคีย์ข้อมูล, ตรวจสอบ ปรับปรุง และส่งข้อมูล 18 แฟ้ม

เนื่องด้วยจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของระบบข้อมูล 18 แฟ้ม  นั้นก้อคือ..
ในปีงบประมาณ 2555 นี้จะการปรับเปลี่ยน 18 แฟ้มเป็น 21 แฟ้ม (แต่จะเรียก 18 แฟ้มเหมือนเดิม) รวมถึงปรับเปลี่ยนพิลด์ของข้อมูลในหลายๆ แฟ้ม (ของ 18 แฟ้ม) เพื่อให้สอดคลอดกับความต้องการของหน่วยงานส่วนกลาง (สนย. และ สปสช.)
จึงขอความร่วมมือจาก รพ.สต.ทุกแห่ง ให้เร่งดำเนินการคีย์ข้อมูลการให้บริการ (ทุกอย่าง) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วทำการส่งออก 18 เดือน กันยายน 54 ไปตรวจสอบกับโปรแกรม OP-PP2554 เพื่อหาค่าข้อมูลที่ Error กลับไปแก้ไข  และนำส่ง สสอ.เป็นลำดับต่อไป  เสร็จแล้วให้อัพเดท JHCIS เวอร์ชั่น 1 ต.ค. 54 (ซึ่งเป็นเป็นเวอร์ชั่นสำหรับปีงบ 55) จึงสามารถคีย์ข้อมูลสำหรับเดือนตุลาคมได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ตัวข้อมูลเกิด Error หรือผิดเพี้ยนไป (ซึ่งแกรงว่าจะปรับปรุงแก้ไขคราวหลังยากขึ้น ส่งผลให้จำนวนเม็ดเงินที่ควรได้รับลดลงไปด้วย)
 

แนะลำดับขั้นตอนดังนี้

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan