รายงานนี้ ส่งวันไหน ????

มาดูกันว่ากำหนดการส่งรายงานของเรา รายงานอะไรส่งวันไหน รูปแบบการส่งแบบใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบกันบ้าง…

รายงาน

รูปแบบ

กำหนดส่ง

ผูรับผิดชอบงาน

Email ผู้รับฯ
อีเมล

E-inspection ไฟล์ วันที่ 3* ทีม IT sso2raman@gmail.com, itsso@gmail.com, makueta@hotmail.com
ฐานข้อมูล JHCIS  (BackUp file) ไฟล์ วันที่ 5* ทีม IT sso2raman@gmail.com, itsso@gmail.com, makueta@hotmail.com
ไฟล์ 18 แฟ้ม ไฟล์ วันที่ 5* ทีม IT sso2raman@gmail.com, itsso@gmail.com, makueta@hotmail.com
0110 รง. 5 paper วันที่ 5* ทีม IT sso2raman@gmail.com, itsso@gmail.com, makueta@hotmail.com
แพทย์แผนไทย ไฟล์ หรือ paper วันที่ 5* อัสมัน soh-a-ree.a@hotmail.com
ศูนย์บริการที่เป็นมิตร (งานเอดส์) ไฟล์ หรือ paper วันที่ 5* ยะห์ยา sso2raman@gmail.com
รง.506 ไฟล์ หรือ paper อังคาร& ศุกร์ พอซี posee14@hotmail.com, srrt_raman@hotmail.com
         
         
         

(ขออภัยข้อมูลยังไม่ครบถ้วน กำลังปรับปรุงให้เร็วๆ นี้ครับ)   ยิ้ม

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan