ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ สำหรับหน่วยบริการสุขภาพ

ให้ ทุก รพ.สต.กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพที่จำเป็นสำหรับการป้ อนข้อมูลสู่ระบบ  ดาวน์โหลดที่นี่
แล้วนำส่ง สสอ.รามัน ภายในวันที่ 10 พ.ย. 54
โดยส่งเป็นไฟล์เข้าอีเมล์ sso2raman@gmail.com และ itssoraman@gmail.com

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan