แจ้งโอนเงิน ค่าชดเชยบริการตามผลงานฯ ให้แล้ว...

ให้ทาง รพ.สต. ไปปรับบัญชี ด้วยครับ...รายละเอียดการโอนเงิน ตามหนังสือส่ง ที่ ยล 00๒๗.๓/ว ๒๐ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  (เอกสารอยู่ ลอกเกอร์ ที่ สสอ .รามันครับ)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan