โรคที่ต้องเขียนรายงานสอบสวนเบื้องต้น (SRRT)

report  เพื่อการนำเสนอข้อมูลการระบาดของโรคในพื้นที่เป็นไปอย่างมีมาตรฐาน ถูกต้องสมบูรณ์ และรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ผู้สอบสวนโรคควรให้ความความสำคัญของการเขียนรายงานการสอบสวนทางระบาดวิทยา

ดาวน์โหลด

คู่มือการเขียนรายงานการสอบสวนโรคทางระบาดวิทยา

ตัวอย่าง รายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น (สถานการจริงจากกรณี คอตีบระบาดในพื้นที่อาซ่อง)

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan