กำหนดค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕

1.หนังสือเวียนกำหนดค่าตอบแทน โหลด 
2.หลักเกณฑ์ วิธีการ การจ่ายเงินค่าตอบแทน 
3. คำสั่งอำเภอรามัน (อยู่เวร เฝ้าระวังอุบัติเหตุฯ)
4. แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน ใบลงชื่อ   ดาวน์โหลด

แนวทางการเบิกจ่าย
>จนท. ที่อยู่เวรในเวลาราชการ เบิกอัตราปกติ
>จนท. ที่อยู่เวรนอกเวลาราชการ เบิกไม่เกิน 2 เท่า

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan