แบบติดตามความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (งานเอดส์/เพื่อนใจวัยรุ่น)

ตามหนังสือ ที่ ยล. ๐๕๒๗/ว๓๒ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
เรื่อง ขอข้อมูลเพื่อรับการตรวจราชการ
(ให้นำส่ง รายงานมาที่ สสอ.รามัน ภายในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นั้น
ขณะนี้เลยกำหนด ขอให้ ท่านแจ้งผู้รับผิดชอบงาน นำส่งรายงานมาที่ สสอ.รามัน ด่วน ภายในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ >>>>แบบรายงานความเสี่ยงตามหลักธรรมาภิบาล (โครงการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัียรุ่นตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการ ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลด

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan