รายงานข่าวกรองโรคติดต่ออุบัติใหม่ 1-2/2555

สำนักโรคติดต่ออุบัติใหม่ขอส่งรายงานข่าวกรอง รง. 1-2/2555 (ดังเอกสารแนบ) เพื่อให้ข้อมูล รวมทั้งข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหาร และเครือข่าย ได้ใช้ประโยชน์สำหรับการป้องกัน ควบคุมโรคติดต่ออุบัติใหม่และกำหนดความถี่ในการเผยแพร่อย่างน้อย 1 ครั้ง/เดือน ในสถานการณ์ปกติ และหากเป็นสถานการณ์การระบาด หรือต้องติดตามอย่างใกล้ชิด จะมีความถี่มากกว่า 1 ครั้ง/เดือน ท่านสามารถติดต่อกับทางศูนย์ได้ทางE-mail:EIDalert@hotmail.com และ E-mail:EIDalert@gmail.com ข่าวกรองฉบับนี้มีเนื้อหาที่น่าสนใจให้ติดตามหลายเรื่อง สามารถสรุปเป็นประเด็นสำคัญดังนี้ >>> อ่านต่อในเอกสาร

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan