กำหนดการประชุมวิชาการ มหกรรมการจัดการความรู้ 25-26 มีนาคม 2555

โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวง ทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ "สงคมไทย ไร้โรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ" ปี ๒๕๕๔ ในระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๕ กำหนดการ> ดาวน์โหลด


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan