เอกสาร แจ้งอสม. คัดกรอง HT DM 1-20 มีนาคม 2555

เรียน จนท. ผอ.รพ.สต./ผู้รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อทุกท่าน
ทาง สสอ. รามันได้แขวนไฟล์เอกสารและ แบบรายงาน แนวทางการดำเนินงานรณรงค์คัดกรองเบาหวาน ความดันโลหิตสูง และโรคซึมเศร้า ระหว่างวันที่ 1-20 มีนาคม 2555 พร้อมนี้ ให้ท่านโหลด และพริ้นเอกสาร  อ่านทำความเข้าใจเอกสาร และรวบรวมนำส่งผลงานให้ สสอ.รามัน  ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2555>> ดาวน์โหลด 

สงสัยติดต่อ Yahya Johnliww นะครับ

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan