แบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นหน่วยงานสาธารณสุขอำเภอรามันขอความร่วมมือ หน่วยบริการทุกแห่ง ที่ยังไม่ส่ง ข้อมูลบุคลากรประจำหน่วยบริการ ให้ดำเนินการจัดทำข้อมูลเบื้องต้น พร้อมรูปถ่ายบุคลากร ที่เป็นทางการ ตามระดับตำแหน่ง   นำส่งให้่ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอรามัน ภายในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ส่งไฟล์  มาที่  
sso2raman@gmail.com    โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม  คลิก  
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan