ไฟล์เผยแพร่/นำเสนอ สำหรับคลินิก DPAC


ไฟล์เผยแพร่/นำเสนอ สำหรับคลินิก DPAC
ประกอบด้วย..

  1. การออกกำลังกายและสมอง ด้วยตาราง9 ช่อง : 9 แบบ
  2. เคล็ดลับ 3อ. ลดน้ำหนัก
  3. การเลือกอาหารเพื่อควบคุมน้ำหนัก โดยปรับเปลี่ยนการบริโภคตามโซนสี
  4. ท่ากายบริหาร
  5. ยืด-เหยียดกล้ามเนื้อ(Stretching)
  6. ทางกายบริหารด้วยยางยืด
  7. (PPT) ออกกำลังกายลดไขมัน (จัดทำโดย นายชินพันธ์  บิลละหีมฟาฎิล นักโภชนาการ โรงพยาบาลจะนะ จังหวัดสงขลา)
ดาวนโหลด


 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Lady Gaga, Salman Khan